Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG.240.18.2021. DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

Deadlines:
Published : 05-01-2022 13:07:00
Placing offers : 14-02-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Konkurs PZP - wnioski
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu, o którym mowa w art. 339 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz załącznikach, które Organizator udostępnia Uczestnikom konkursu.

***

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.01.2022 r. udziela odpowiedzi na zgłoszone zapytania. Treść zgłoszonych zapytań oraz udzielonych odpowiedzi zawiera zamieszczony plik "20220120_Wyjaśnienie Regulaminu konkursu".

***

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.01.2022 r. modyfikuje treść Regulaminu konkursu w zakresie wskazanym w pliku "20220124_Zapowiedź modyfikacji_Regulaminu_konkursu"

.***

Zamawiający informuje, iż w dniu 28. 01. 2022 r. zostały opublikowane w postaci jednego ogłoszenia (sprostowania) zmiany treści Regulaminu konkursu w zakresie wskazany w plikach:

- 2022-OJS020-049811-pl,

- 20220124_Modyfikacja_treści_Regulaminu_konkursu.

- 20220125_Modyfikacja_treści_Regulaminu_konkursu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania wniosków na termin wskazany w załączonych plikach. 

W związku z rozszerzeniem przesłanek niepodlegania wykluczeniu w załączeniu przedkładamy także zmodyfikowany załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (plik: Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie - zmodyfikowany).


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS003-005110-pl.pdf pdf 124.52 2022-01-05 13:07:00 Proceeding
1_REGULAMIN.pdf pdf 1685.66 2022-01-05 19:41:35 Proceeding
Załączniki do Regulaminu - PDF.zip zip 9411.69 2022-01-05 19:41:36 Proceeding
Załączniki do Regulaminu - edytowalne.zip zip 234.72 2022-01-05 20:19:39 Proceeding
20220120_Wyjaśnienie Regulaminu konkursu.pdf pdf 588.87 2022-01-20 19:51:03 Proceeding
20220124_Zapowiedź modyfikacji_Regulaminu_konkursu.pdf pdf 530.2 2022-01-24 08:54:31 Proceeding
2022-OJS020-049811-pl.pdf pdf 116.8 2022-01-28 15:32:58 Proceeding
20220125_Modyfikacja_treści_Regulaminu_konkursu.pdf pdf 9973.01 2022-01-28 18:19:06 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie - zmodyfikowany.docx docx 31.06 2022-01-28 18:19:06 Proceeding
20220124_Modyfikacja_Regulaminu_konkursu.pdf pdf 1650.31 2022-01-28 18:28:22 Proceeding
20220227_Informacja o wynikach oceny wniosków.pdf pdf 197.36 2022-02-28 09:10:54 Public message
20220506 informacja o wynikach II oceny opracowań konkursowych.pdf pdf 150.17 2022-05-06 21:47:16 Public message
20220624 zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu.pdf pdf 173.87 2022-06-24 13:48:34 Public message
20220624 KOREKTA zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu.pdf pdf 175.8 2022-06-24 14:31:56 Public message
Informacja o unieważnieniu rozstrzygniecia konkursu.pdf pdf 512.9 2022-08-24 21:07:41 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.pdf pdf 905.62 2022-10-19 19:18:21 Public message

Announcements

2022-10-19 19:18 Beata Wolnik Organizator konkursu zamieszcza informację o unieważnieniu konkursu.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-24 21:07 Beata Wolnik Organizator konkursu zamieszcza informację o unieważnieniu czynność rozstrzygnięcia konkursu i wyboru najkorzystniejszej pracy konkursowej oraz powtórzeniu oceny prac konkursowych.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-24 14:31 Beata Wolnik Organizator konkursu informuje, iż zamieszcza skorygowaną informację o wynikach oceny prac konkursowych złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

20220624 KOREKTA zaw [...].pdf

2022-06-24 13:48 Beata Wolnik Organizator konkursu informuje, iż zamieszcza informację o wynikach oceny prac konkursowych złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

20220624 zawiadomien [...].pdf

2022-05-06 21:47 Beata Wolnik Organizator Konkursu informuje, iż zamieszcza informację o wynikach oceny opracowań konkursowych złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

20220506 informacja [...].pdf

2022-02-28 09:10 Beata Wolnik Organizator konkursu informuje, iż zamieszcza informację o wynikach oceny wniosków złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

20220227_Informacja [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - W tym miejscu załącz wniosek oraz pozostałe dokumenty wskazane w regulaminie konkursu (jeśli dotyczy) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2982