Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.1.2022 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piątku Wielkim

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:11:00
Placing offers : 08-02-2022 12:00:00
Offers opening : 08-02-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 171.78 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 58.5 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Załacznik nr 2.doc doc 40.5 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 57 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 37 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5.doc doc 37 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
zalacznik_nr_6- wzór umowy.doc doc 163.5 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7.doc doc 47 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Dokumentacja SUW.zip zip 14346.01 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 453.73 2022-01-25 12:11:00 Proceeding
Wyjaśnienia .pdf pdf 182.49 2022-02-01 13:15:03 Public message
Badanie wody surowej - studnia nr 1.pdf pdf 1085.64 2022-02-01 13:21:15 Public message
Badanie wody surowej - studnia nr 2.pdf pdf 1089.23 2022-02-01 13:21:15 Public message
Badanie wody uzdatnionej - SUW Piątek Wielki.pdf pdf 2296.52 2022-02-01 13:21:15 Public message
Odpowiedź nr 2.pdf pdf 189.84 2022-02-03 07:45:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.16 2022-02-08 14:36:15 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona).pdf pdf 148.45 2022-02-21 10:03:00 Public message
Powiadomienie o odrzuceniu oferty (pozostali wykonawcy).pdf pdf 131.9 2022-02-21 10:03:00 Public message

Announcements

2022-02-21 10:03 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

Powiadomienie o odrz [...].pdf

2022-02-08 14:36 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-08 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2 727 033,00 zł
2022-02-03 07:45 Angelika Grzelaczyk Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia do SWZ.

Odpowiedź nr 2.pdf

2022-02-01 13:21 Angelika Grzelaczyk Załączniki

Badanie wody surowej [...].pdf

Badanie wody surowej [...].pdf

Badanie wody uzdatni [...].pdf

2022-02-01 13:15 Angelika Grzelaczyk Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia do SWZ.

Wyjaśnienia .pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1014