Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPR.271.1.2022 „Dostawy materiałów kamiennych wykorzystywanych przez Gminę Chełmiec na drogi gminne w roku 2022”

Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec
Deadlines:
Published : 04-01-2022 13:52:00
Placing offers : 13-01-2022 09:00:00
Offers opening : 13-01-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 681 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 77 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 42 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 41 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 75 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 68.5 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.93 2022-01-04 13:52:00 Proceeding
SWZ modyfikacja z dnia 11.01.2022.doc doc 684.5 2022-01-11 08:25:36 Public message
załącznik nr 1 do SWZ - modyfikacja.doc doc 76.5 2022-01-11 08:25:36 Public message
informacja z art. 222 ust. 4 .doc doc 26 2022-01-13 09:10:01 Public message
informacja z art. 222 ust. 5.doc doc 32.5 2022-01-13 10:30:13 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 28 2022-01-14 14:42:59 Public message

Announcements

2022-01-14 14:42 Katarzyna Smoleń W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pozdrawiam
Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec

zawiadomienie o wybo [...].doc

2022-01-13 10:30 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec

informacja z art. 22 [...].doc

2022-01-13 09:10 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Pozdrawiam
Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec

informacja z art. 22 [...].doc

2022-01-11 08:25 Katarzyna Smoleń W załączeniu modyfikacja SWZ - dotyczy przesłanki wykluczenia wskazanej na str. 6 pkt. 1 c SWZ.
Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 1.
Pozdrawiam
Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec

SWZ modyfikacja z dn [...].doc

załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 165