Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów – montaż ław kominiarskich – w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie

Małgorzata Kubiena
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 04-01-2022 13:34:00
Placing offers : 19-01-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.

 

Wymagania Zamawiającego:

 

Termin wykonania – 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

Warunki płatności - 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Gwarancja - 24 miesiące

 

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej  po uprzednim umówieniu z Kierownikiem obiektu  dostępnym pod nr  tel. 91 444 26 50 (mgr inż. Jarosław Słowiak).

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 348.12 2022-01-04 13:34:00 Proceeding
załącznik nr 1 - STWIOR.pdf pdf 549.34 2022-01-04 13:34:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 498.76 2022-01-04 13:34:00 Proceeding
załącznik nr 3 - sytuacja.pdf pdf 435.36 2022-01-04 13:34:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów – montaż ław kominiarskich – w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Gwarancja 24 miesiące począwszy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 237