Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00002865/01 „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni „ Laguna” przy ul. Warszawskiej 11 oraz Kąpieliska „ Zdrój” przy ul. Witczaka 6 w Jastrzębiu-Zdroju przez ratowników wodnych.”

Monika Myśliwiec
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju
Deadlines:
Published : 04-01-2022 12:35:00
Placing offers : 14-01-2022 10:00:00
Offers opening : 14-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 124.34 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 347.11 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz osób.doc doc 54.5 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 54 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 101 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie wykonawcy.docx docx 15.72 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie wykonawców.docx docx 13.59 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ pełnomocnictwo.docx docx 15.65 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 44.5 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ szegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 142.12 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ wzór umowy wraz zalącznikiem nr 1.pdf pdf 331.03 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Grupa kapitałowa.docx docx 24.97 2022-01-04 12:35:00 Proceeding
raport z otwarcia ofert .pdf pdf 32.65 2022-01-14 13:01:55 Public message
informacja o wybórze najkorzystniejszej oferty 31012022.pdf pdf 613.52 2022-01-31 09:48:22 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.09 2022-02-17 09:19:00 Public message

Announcements

2022-02-17 09:19 Monika Myśliwiec ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-31 09:48 Monika Myśliwiec informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wybórze [...].pdf

2022-01-14 13:01 Monika Myśliwiec raport z otwarcia ofert

raport z otwarcia of [...].pdf

2022-01-14 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinalizowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 281 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 755