Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PI.272.1.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowania terenu przyległego do muru obronnego w Lwówku Śląskim znajdującego się w obr. nr 1 Lwówek Śląski na dz. nr 172/8, 172/9, 172/10

Wojciech Różycki
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 03-01-2022 15:55:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wybór oferty - Inspektor parking.pdf pdf 126.21 2022-01-14 14:32:14 Public message

Announcements

2022-01-14 14:32 Wojciech Różycki Dzień dobry
w załączeniu informacja o wyborze oferty

Wybór oferty - Inspe [...].pdf

2022-01-10 12:23 Wojciech Różycki Dzień dobry
W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wg zaproszenia do złożenia oferty) - 1 set - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Attachment required (0)
4 Wiedza i doświadczenie - Wykonawca dysponuje doświadczeniem do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Attachment required (0)
5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie RODO - Oświadczenia wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 172