Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 261.1.2022.KI usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Deadlines:
Published : 03-01-2022 15:53:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego na potrzeby WFOŚiGW w Poznaniu polegająca na przygotowaniu harmonogramu i prowadzeniu narad podczas remontu, kontrolowaniu stan zaawansowania prac, kontrolowaniu terminów wykonania prac, dbaniu o procedury odbiorowe i rozliczenie prac.

2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach prowadzonego remontu siedziby WFOŚiGW w Poznaniu: Etap I – nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi. Etap ten obejmuje okres od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń. Etap II – nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi. Etap ten obejmuje okres od dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi wynikającego z umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji w tym do dnia usunięcia wszystkich zgłoszonych usterek na podstawie obowiązującej gwarancji.

3. Miejsce realizacji remontu: ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań.

4. Dokumentacja projektowa dotycząca remontu stanowi załącznik.

5. Opz dotyczący planowanych robót budowlanych w ramach remontu siedziby WFOŚiGW w Poznaniu stanowi załącznik.

6. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z obiektem remontu oraz dokumentacją projektową.

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 845 62 09. 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
klauzula informacyjna.doc doc 102.5 2022-01-03 15:53:00 Proceeding
zał. Opz.doc doc 135 2022-01-03 15:53:00 Proceeding
projekty_remont.zip zip 57040.43 2022-01-03 15:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wynagrodzenie łączna wartość usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego 1 pc. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Poznaniu
ul. Stanisława Szczepanowskiego 15A
60-541, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - realizacja umowy kompleksowego nadzoru inwestorskiego na czas trwania umowy na remont siedziby WFOŚiGW w Poznaniu. (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
Unlock the form

The number of page views: 179