Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Czyszczenie kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w roku 2022.

Deadlines:
Published : 03-01-2022 08:22:00
Placing offers : 11-01-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2022” zgodnie z zapytaniem ofertowym, kosztorysem ofertowym, ofertą, opisem przedmiotu zamówienia , wzorem umowy.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

      Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

 

Magdalena Stańko  ZDMiKP - tel. (52) 582-27-22

Ewa Jucha               ZDMiKP  - tel.(52) 582-27-22

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 490.36 2022-01-03 08:22:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 4773.99 2022-01-03 08:22:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 390.32 2022-01-03 08:22:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy.pdf pdf 158.89 2022-01-03 08:22:00 Criterion
Oferta.pdf pdf 290.23 2022-01-03 08:22:00 Criterion
Informacja RODO.pdf pdf 70.44 2022-01-03 08:22:00 Criterion
Informacja o wyborze oferty - czyszczenie kanalizacji desz..pdf pdf 847.89 2022-01-24 13:56:46 Public message

Announcements

2022-01-24 13:56 Ewa Jucha Zamawiający zamieszcza informację z wyboru ofert.
Ewa Jucha

Informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Czyszczenie kanalizacji deszczowej - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required

Kosztorys ofertowy.p [...].pdf

Oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas realizacji zlecenia w trybie NATYCHMIAST 30% Czas realizacji zlecenia w trybie NATYCHMIAST 30 % Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona następująco: a) min. 1 godzina – 30 pkt, b) 2 godziny – 20 pkt, c) 3 godziny – 10 pkt, d) max. 4 godziny – 0 pkt. Proszę wpisać czas reakcji (0)
3 Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.12.2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie - Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
6 Potencjał sprzętowy - Zgodnie z pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
7 Informacja RODO - Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Informacja RODO.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 212