Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.223.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Leszcze39-40kWp, Przymiłowice 49-50 kWp; Hołowno 34-35kWp.

Deadlines:
Published : 31-12-2021 14:20:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 196.5 2021-12-31 14:20:00 Proceeding
SWZ Fotowoltaika.pdf pdf 556.3 2021-12-31 14:20:00 Proceeding
08d9cc48-f200-e0b4-276e-460001f38bc6.pdf pdf 121.39 2021-12-31 14:20:00 Proceeding
08d9d455-3a1c-8b00-6e2b-5e0001261f6e.pdf pdf 42.96 2022-01-10 17:30:45 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ bez 5 i 6 .pdf pdf 214.32 2022-01-10 17:30:45 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ .pdf pdf 6254.73 2022-01-14 16:06:52 Public message
08d9d76e-c494-0818-6e2b-5e00012662f8.pdf pdf 43.6 2022-01-14 16:06:52 Public message
08d9dca9-7e61-f85e-134c-450001e203e4.pdf pdf 40.26 2022-01-21 08:19:12 Public message
Modyfikacja SWZ 20_01_2022.pdf pdf 1764.37 2022-01-21 08:19:12 Public message
08d9dca9-7e61-f85e-134c-450001e203e4.pdf pdf 40.26 2022-01-21 15:13:37 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ_21_01_2022.pdf pdf 235.75 2022-01-21 15:13:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona.pdf pdf 201.97 2022-02-21 15:11:52 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu -Część 1 - Strona.pdf pdf 194.33 2022-02-23 13:43:30 Public message

Announcements

2022-02-23 13:43 Piotr Zych Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-02-21 15:11 Piotr Zych Zamawiający przesyła zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 i 3.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-26 13:32 Piotr Zych INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych
w miejscowości Leszcze39-40kWp, Przymiłowice 49-50 kWp; Hołowno 34-35kWp, (oznaczenie sprawy EZP.26.223.2021).
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta nr 1 –Wykonawcy: Integracja B2B Sp. z o.o., Ul. Świętokrzyska 14 lok. 144; 00-050 Warszawa; NIP: 5252443107, złożona na:
• Część 1:
a. cena oferty brutto: 194.217,00 zł.
b. deklarowany okres gwarancji: 120 m-cy;
2. Oferta nr 2 – Wykonawcy: QXM sp. z o.o., Ul. Warsztatowa 8; 64-920 Piła; NIP: 7642269381, złożona na:
• Część 1:
a. cena oferty gross 195.201,00 zł.
b. deklarowany okres gwarancji: 120 m-cy;
• Część 3:
a. cena oferty gross 180.318,00 zł.
b. deklarowany okres gwarancji: 120 m-cy;
3. Oferta nr 3 –Wykonawcy: Ekoserwis BP Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 20/1; 21-500 Biała Podlaska;
NIP: 5371923492, złożona na:
• Część 3:
a. cena oferty brutto: 183.885,00 zł.
b. deklarowany okres gwarancji: 120 m-cy;
4. Oferta nr 4 –Wykonawcy: Rawicom S.A., ul. Szubińska 10; 89-210 Łabiszyn; NIP: 5621803666, złożona na:
• Część 1:
a. cena oferty brutto: 220.083,90 zł.
b. deklarowany okres gwarancji: 120 m-cy;
5. Oferta nr 5 –Wykonawcy: 24 Direct Consulting sp. z o.o., ul. Św. Jacka Odrowąża 15; 03-310 Warszawa; NIP: 5242846364, złożona na:
• Część 2:
a. cena oferty brutto: 279.950,00 zł.
b. deklarowany okres gwarancji: 120 m-cy;
2022-01-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 667 737,00 w tym:
Część 1 - 158.050,00 zł.
Część 2 - 310.158,00 zł.
Część 3 - 199.529,00 zł.
2022-01-21 15:13 Piotr Zych Zamawiający publikuje wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ.
Uwaga zmiana terminu składania ofert.

08d9dca9-7e61-f85e-1 [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2022-01-21 08:19 Piotr Zych Zamawiający publikuje modyfikację SWZ

08d9dca9-7e61-f85e-1 [...].pdf

Modyfikacja SWZ 20_0 [...].pdf

2022-01-21 08:17 Piotr Zych The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-20 19:39 Piotr Zych The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-14 16:06 Piotr Zych Zamawiający publikuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

08d9d76e-c494-0818-6 [...].pdf

2022-01-10 17:30 Piotr Zych Zamawiający publikuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.

08d9d455-3a1c-8b00-6 [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1132