Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.199.2021 Wykonanie wierceń pełnordzeniowych wraz z montażem kolumn inklinometrycznych i piezometrycznych na 4 osuwiskach

Deadlines:
Published : 31-12-2021 12:15:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.13 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 462.83 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
Załączniki 3-6.docx docx 38.93 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
PRG Siedleszczany.pdf pdf 28404.92 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
PRG Siedlęcin.pdf pdf 36818.06 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
PRG Niebylec.pdf pdf 32999.11 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
PRG Różanka.pdf pdf 33197.94 2021-12-31 12:15:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 156.09 2022-01-18 16:42:35 Public message

Announcements

2022-01-18 16:42 Natalia Mosiądz W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-10 11:15 Natalia Mosiądz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:
Oferta 1: Algeo Sp. z o.o., 36-207 Grabownica Starzeńska 609, cena: 654 360,00 zł
2022-01-10 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 380 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 280