Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP00340965/01 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących „Modernizacji infrastruktury drogowej polegającej na remontach dróg na terenie Gminy Biecz” - Etap 2

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 31-12-2021 11:15:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłsozenie o zamówieniu 22.pdf pdf 179.27 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
SWZ - Dok. tech. Modernizacja infr. drogowej Etap II.pdf pdf 899.81 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
zal-nr-2- formularz ofertowy.doc doc 58 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
zal-nr-3-SWZ.22.docx docx 22.68 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
Zał nr 4a do SWZ.pdf pdf 664.97 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
Zał nr 4b do SWZ.pdf pdf 666.42 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1871.28 2021-12-31 11:15:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ 5.01.pdf pdf 856.74 2022-01-05 12:46:13 Public message
inf z otwarcia.pdf pdf 81.05 2022-01-10 13:26:04 Public message
informacja o wyborze oferty dokumentacja Etap II.pdf pdf 250.22 2022-01-24 12:34:50 Public message

Announcements

2022-01-24 12:34 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-10 13:26 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2022-01-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I - kwota 6150,00 zł
Cześć II - kwota 21350,00 zł
2022-01-05 12:46 Magdalena Lenard Wyjaśnienia treści SWZ 5.01.

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834