Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.178.2021 Dostawa samochodu osobowo-dostawczego (minibus 8-osobowy z przestrzenią ładunkową) dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Deadlines:
Published : 30-12-2021 16:09:00
Placing offers : 21-01-2022 11:00:00
Offers opening : 21-01-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 98.8 2021-12-30 16:09:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 542.7 2021-12-30 16:09:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI.doc doc 257.5 2021-12-30 16:09:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 184.88 2022-01-11 14:43:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.73 2022-01-11 14:43:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2..pdf pdf 37.72 2022-01-14 15:33:20 Public message
Zmiana treści SWZ Samochód 14.01.2022.pdf pdf 192.79 2022-01-14 15:33:20 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 198.67 2022-02-02 17:17:13 Public message

Announcements

2022-02-02 17:17 Katarzyna Karczewska Szanowni Państwo.
Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Z poważaniem
Katarzyna Karczewska

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-01-21 13:04 Katarzyna Karczewska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:
Wykonawca 1. Duda - Cars S.A. 60-319 Poznań, ul. Ptasia 5, NIP 7792251832 - cena gross 296 540,70 zł
Wykonawca 2. Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o., Sp. Jawna, ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo, oddział Warszawa, NIP 7812010274 - cena gross 278.592,29 zł
2022-01-21 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 277 768,62 (brutto).
2022-01-14 15:33 Katarzyna Karczewska W załączeniu zmiana treści SZW oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ Sa [...].pdf

2022-01-11 14:43 Natalia Mosiądz W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SWZ.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469