Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00336958/01 Świadczenie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami PGK Sp. z o.o. w Koszalinie

Deadlines:
Published : 29-12-2021 19:56:00
Placing offers : 07-01-2022 09:00:00
Offers opening : 07-01-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.22 2021-12-29 19:56:00 Proceeding
AP Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców (2).docx docx 65.55 2021-12-29 19:56:00 Proceeding
AP Rozdział II OPZ.docx docx 19.86 2021-12-29 19:56:00 Proceeding
AP Rozdział III Wzór umowy.doc doc 140 2021-12-29 19:56:00 Proceeding
AP Rozdział IV Formularz ofertowy.doc doc 92 2021-12-29 19:56:00 Proceeding
AP Rozdział V załączniki.docx docx 34.27 2021-12-29 19:56:00 Proceeding
informacja o złożonych ofertach...docx docx 41.17 2022-01-07 13:52:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 98.35 2022-01-13 14:45:43 Public message

Announcements

2022-01-13 14:45 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-07 13:52 Agnieszka Borowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

informacja o złożony [...].docx

2022-01-07 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to wartość net 36.300,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 250