Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.280.79.2021 Zakup nowej wersji systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem

Deadlines:
Published : 28-12-2021 14:36:00
Placing offers : 24-01-2022 08:00:00
Offers opening : 24-01-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.48 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 612 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 110 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny.docx docx 41.47 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 67.5 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - JEDZ.doc doc 196.5 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2021-12-28 14:36:00 Proceeding
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ.pdf pdf 154.64 2022-01-17 14:26:17 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 203.69 2022-01-24 09:29:17 Public message
ZAWIADOMIENIE - wybór - Wykonawcy.pdf pdf 287.03 2022-02-03 14:13:45 Public message

Announcements

2022-02-03 14:13 Paulina Hojsak Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAWIADOMIENIE - wybó [...].pdf

2022-01-24 09:29 Paulina Hojsak Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 08:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), niniejszym informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 760 000 zł brutto.
2022-01-17 14:26 Ewa Bobin W załączeniu Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień SWZ.

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 564