Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-59/21 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych - AE/ZP-27-59/21

Deadlines:
Published : 28-12-2021 09:38:00
Placing offers : 28-01-2022 09:00:00
Offers opening : 28-01-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 137.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 614.85 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1058.68 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 1-10.xls xls 144.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 11-25.xls xls 64.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 26-40.xls xls 61 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 41-43.xls xls 42.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.71 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.71 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 48.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 42.5 2021-12-28 09:38:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 1380.71 2022-01-05 13:17:47 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 427.36 2022-01-11 09:01:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ 3.pdf pdf 4635.57 2022-01-12 13:32:23 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 4109.11 2022-01-18 10:48:33 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 5.PDF PDF 444.36 2022-01-18 14:07:02 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 6.PDF PDF 377.46 2022-01-19 14:07:22 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 7.PDF PDF 478.71 2022-01-20 09:48:38 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 611.82 2022-01-28 09:16:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 2971.89 2022-01-28 13:53:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 177.5 2022-02-03 15:02:00 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania_Platforma.PDF PDF 61.43 2022-02-17 12:24:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma .PDF PDF 105.26 2022-03-28 13:17:14 Public message
Infiormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma .PDF PDF 567.48 2022-04-12 14:09:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert_Platforma .PDF PDF 579.73 2022-04-14 15:30:13 Public message

Announcements

2022-04-14 15:30 Zamówienia Publiczne Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 40

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-04-12 14:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1- 3, 10 - 11, 15, 17- 19, 21- 24, 27, 31- 33, 35.

Infiormacja o wyborz [...].PDF

2022-03-28 13:17 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 37

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-02-17 12:24 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 6, 8, 12, 20 i 39.

Informacja o unieważ [...].PDF

2022-02-03 15:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-01-28 13:53 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-01-28 09:16 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2022-01-20 09:48 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 7

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-01-19 14:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 6

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-01-18 14:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 5

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-01-18 10:48 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-01-12 13:32 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-01-11 09:01 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-01-05 13:17 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2034