Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.221.2021 Usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Szczecinie i Gdańsku

Deadlines:
Published : 23-12-2021 13:42:00
Placing offers : 03-01-2022 12:00:00
Offers opening : 03-01-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.85 2021-12-23 13:42:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 540.36 2021-12-23 13:42:00 Proceeding
załaczniki nr 4, 5 i 6 do SWZ wersja edytowalna.doc doc 200 2021-12-23 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ dla części 1 – Szczegółowy harmonogram wykonywania prac .xlsx xlsx 32.15 2021-12-23 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ dla części 2 – Szczegółowy harmonogram wykonywania prac .xlsx xlsx 35.33 2021-12-23 13:42:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).pdf pdf 177.73 2021-12-29 15:26:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.02 2021-12-29 15:26:53 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (1).pdf pdf 161.78 2022-01-14 16:01:56 Public message
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE cz 1 i UNIEWAŻNIENIU cz 2.pdf pdf 163.77 2022-01-27 16:16:54 Public message

Announcements

2022-01-27 16:16 Joanna Kaczmarzyk ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE cz, 1 i UNIEWAŻNIENIU cz, 2

ZAWIADOMIENIE O PONO [...].pdf

2022-01-14 16:01 Joanna Kaczmarzyk ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 1 i 2 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-01-03 13:07 Joanna Kaczmarzyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1. Cleaner Magdalena Słowińska, ul. Chobolańska 53/2, 71-023 Szczecin: część 1 – cena gross 12 800,34 zł
2. HS Security Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piastowska 18B1, 83-000 Pruszcz Gdański: część 2 – cena gross 22 494,36 zł
3. Clean&Fresh Wojciech Rochowiak, Os. Orła Białego 20, 61-251 Poznań: część 1 – cena gross 12 620,78 zł, część 2 – cena gross 49 533,85 zł
2022-01-03 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:
- dla części 1: 8 660,01 zł
- dla części 2: 17 180,00 zł.
2021-12-29 15:26 Joanna Kaczmarzyk WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393