Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.28.2021 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2021/2022” – etap II - PIECZYWO

Zamówienia Publiczne
Gmina Lubaczów
Deadlines:
Published : 23-12-2021 00:04:00
Placing offers : 03-01-2022 09:00:00
Offers opening : 03-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.97 2021-12-23 00:04:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 322.73 2021-12-23 00:04:01 Proceeding
Załączniki nr 1,2 do SWZ.docx docx 49.72 2021-12-23 00:04:05 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ.xlsx xlsx 13.93 2021-12-23 00:04:15 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 183.87 2021-12-23 00:04:18 Proceeding
Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf pdf 106.09 2022-01-03 10:41:13 Public message

Announcements

2022-01-03 10:41 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2022-01-03 10:38 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-03 10:28 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:
Pieczywo - 35 594,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281