Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WEiTI/37/ZP/2021/1034 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Marta Rudnicka
Politechnika Warszawska Department: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Deadlines:
Published : 22-12-2021 14:59:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WEIT_37_ZP_2021_1034.pdf pdf 3701.33 2021-12-22 14:59:00 Proceeding
SWZ WEIT_37_ZP_2021_1034.doc doc 691.5 2021-12-22 14:59:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 249.42 2021-12-22 14:59:00 Proceeding
Informacja o kwocie WEITI_37_ZP_2021_1034.pdf pdf 402.33 2022-01-26 10:03:21 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 69.06 2022-01-27 10:45:20 Public message
Przedłużenie terminu związania ofertą.pdf pdf 547.52 2022-02-16 14:41:00 Public message
Wybór oferty część 1.pdf pdf 607.92 2022-03-11 09:45:42 Public message
Wybór oferty część 2.pdf pdf 612.96 2022-03-11 09:58:51 Public message

Announcements

2022-03-11 09:58 Marta Rudnicka Szanowni Państwo,
przesyłam informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowaniu WEiTI/37/ZP/2021/1034.
Pozdrawiam
Marta Rudnicka

Wybór oferty część 2 [...].pdf

2022-03-11 09:45 Marta Rudnicka Szanowni Państwo,
przesyłam informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowaniu WEiTI/37/ZP/2021/1034.
Pozdrawiam
Marta Rudnicka

Wybór oferty część 1 [...].pdf

2022-02-16 14:41 Marta Rudnicka Szanowni Państwo,
przesyłam pismo w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu WEiTI/37/ZP/2021/1034.
Pozdrawiam
Marta Rudnicka

Przedłużenie terminu [...].pdf

2022-01-27 10:45 Marta Rudnicka Szanowni Państwo,
przesyłam informacje z otwarcia ofert w postępowaniu WEiTI/37/ZP/2021/1034
Marta Rudnicka

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-26 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na całe zamówienie 63 345,00 zł (część 1 - 25 830,00 zł, część 2- 37 515,00 zł)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 628