Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.3.2021 Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 31-12-2021 12:38:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : 17-01-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 145.43 2021-12-31 12:38:00 Proceeding
SWZ.ZP.3.2021.pdf pdf 802.04 2021-12-31 12:38:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do SWZ.zip zip 2975.02 2021-12-31 12:38:00 Proceeding
zalaczniki edytowalne.docx docx 74.07 2021-12-31 14:44:20 Proceeding
odpowiedź na pytania i zmiana SWZ-sig.pdf pdf 1690.9 2022-01-05 08:51:37 Public message
zal_formularz ofertowy po zmianach.docx docx 69.38 2022-01-05 08:51:37 Public message
zal_istotne postanowienia umowy po zmianach.docx docx 60.39 2022-01-05 08:51:37 Public message
sprawozdanie_F01.pdf pdf 85.42 2022-01-05 08:51:37 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 50.34 2022-01-05 08:51:37 Public message
odpowiedź na pytania 2-sig.pdf pdf 344.83 2022-01-10 13:04:10 Public message
uniewaznienie-sig.pdf pdf 333.04 2022-03-02 11:16:25 Public message

Announcements

2022-03-02 11:16 Rafał Masny Pismo w sprawie unieważnienia postępowania

uniewaznienie-sig.pd [...].pdf

2022-01-17 08:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łączną w wysokości 360.000,00 zł brutto.
2022-01-10 13:04 Rafał Masny Wyjaśnienie treści SWZ

odpowiedź na pytani [...].pdf

2022-01-05 08:51 Rafał Masny Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

odpowiedź na pytani [...].pdf

zal_formularz oferto [...].docx

zal_istotne postanow [...].docx

sprawozdanie_F01.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 590