Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZF.271.219.2021.ZF1/10 Dostawa mikrobusu 9 -cio miejscowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" Obszaru D programu pn. "Program wyrównywania różnić między regionami III" - 2021 r. współfinansowanego ze środków PFRON

Deadlines:
Published : 21-12-2021 14:23:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_o_zamówieniu-08d9c480-99dd-a992-efcb-9900015b54e8.pdf pdf 142.21 2021-12-21 14:23:00 Proceeding
SWZ z zalacznikami.zip zip 4355.78 2021-12-21 14:23:00 Proceeding
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 247.04 2021-12-23 12:42:45 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia-08d9c608-ca04-ca85-51ac-d60001852531.pdf pdf 38.49 2021-12-23 12:42:45 Public message
zmieniony-opis przedmiotu zamówienia.doc doc 736 2021-12-23 12:42:45 Public message
ogl_o_zmianie_ogloszenia-08d9ce98-739e-002c-276e-460001f39022.pdf pdf 38.47 2022-01-03 20:40:17 Public message
Zmiana nr 2 do SWZ.pdf pdf 180.78 2022-01-03 20:40:17 Public message
ogl_o_zmianie-08d9d43f-8b51-7592-6e2b-5e0001261deb.pdf pdf 54.19 2022-01-10 14:49:23 Public message
Wyjasnienie i zmiana nr 3 do SWZ.pdf pdf 314.34 2022-01-10 14:49:23 Public message
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 309.05 2022-01-18 12:53:44 Public message
inf wybor strona.pdf pdf 330.15 2022-02-16 09:41:06 Public message

Announcements

2022-02-16 09:41 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

inf wybor strona.pdf

2022-01-18 12:53 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-01-18 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 136 202,00 zł. brutto.
2022-01-10 14:49 Rafał Kiliański Wyjaśnienie i zmiana nr 3 do SWZ, wydłużenie terminu składania ofert do 18.01.2022r. godz. 10:00.

ogl_o_zmianie-08d9d4 [...].pdf

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

2022-01-03 20:40 Rafał Kiliański Zmiana nr 2 do SWZ, wydłużenie terminu składania ofert do 13.01.2021r. godz. 10:00.

ogl_o_zmianie_oglosz [...].pdf

Zmiana nr 2 do SWZ.p [...].pdf

2021-12-23 12:42 Rafał Kiliański Zmiana nr 1 do SWZ, wydłużenie terminu składania ofert do 10.01.2021r. godz. 10:00.

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

zmieniony-opis przed [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483