Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 78/ZP/21 Dostawa jaj do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w roku 2022

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-12-2021 11:57:00
Placing offers : 30-12-2021 09:00:00
Offers opening : 30-12-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.09 2021-12-21 11:57:00 Proceeding
OPZ Jaja.pdf pdf 1350.73 2021-12-21 11:57:00 Proceeding
SWZ 78.docx docx 318.09 2021-12-21 11:57:00 Proceeding
SWZ 78.pdf pdf 977.2 2021-12-21 11:57:00 Proceeding
informacja z otwarcia 78.pdf pdf 328.93 2021-12-30 10:45:32 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu 78.pdf pdf 351.19 2021-12-30 14:35:23 Public message
78 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 321.44 2021-12-30 09:00:00 Public message

Announcements

2021-12-30 14:35 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-30 10:45 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-30 10:38 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-30 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

78 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220