Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-02/2021 Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07

Deadlines:
Published : 20-12-2021 12:16:00
Placing offers : 30-12-2021 09:00:00
Offers opening : 30-12-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.12.20-01 Ogłozenie o zamówieniu.pdf pdf 2740.63 2021-12-20 12:16:00 Proceeding
2021.12.20-01 SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07.doc doc 434.5 2021-12-20 12:16:00 Proceeding
2021.12.20-02 Załączniki.doc doc 144 2021-12-20 12:16:00 Proceeding
2021.12.30-01 Informacja z otwarcia ofert - Odpady o kodzie 20 03 07.docx docx 101.94 2021-12-30 10:19:03 Public message
2022.01.04-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 46.69 2022-01-04 12:57:06 Public message
2022.01.04-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 102.38 2022-01-04 12:58:27 Public message

Announcements

2022-01-04 12:58 Monika Serafin Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - word

2022.01.04-01 Inform [...].docx

2022-01-04 12:57 Monika Serafin Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022.01.04-01 Inform [...].pdf

2021-12-30 10:19 Monika Serafin Informacja z otwarcia ofert

2021.12.30-01 Inform [...].docx

2021-12-30 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 360 072,00 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 327