Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TBS.ZP.2.2021 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW UTWARDZONYCH, NIEUTWARDZONYCH I ZIELONYCH W OKRESIE OD 01.02.2022 DO 31.12.2022

Deadlines:
Published : 17-12-2021 12:34:00
Placing offers : 28-12-2021 12:00:00
Offers opening : 28-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ-sig.pdf pdf 575.63 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
2a. Załącznik 1-4 do SWZ (oferta+oświadczenia) poprawiona.docx docx 695.83 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
2b. Załącznik nr 5 do SWZ (umowa).docx docx 695.85 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.87 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
6. Zalacznik 1.1.xlsx xlsx 15.49 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
6. Zalacznik 1.2.xlsx xlsx 10.54 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
6. Zalacznik 1.3.xlsx xlsx 12.89 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
6. Zalacznik 1.4.xlsx xlsx 11.84 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
7. Zalacznik nr 2 - Mapy.zip zip 97732.39 2021-12-17 12:34:00 Proceeding
5. Informacja z otwarcia ofert 28.12.2021-sig.pdf pdf 382.13 2021-12-28 14:30:43 Public message
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.01.2022-sig.pdf pdf 393.21 2022-01-04 14:33:59 Public message

Announcements

2022-01-04 14:33 Jarosław Kowalczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4.01.2022 r.

8. Informacja o wybo [...].pdf

2021-12-28 14:30 Jarosław Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert 28.12.2021 r.

5. Informacja z otwa [...].pdf

2021-12-28 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 222 479,29 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 355