Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/963/410/21 Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne

Deadlines:
Published : 17-12-2021 10:13:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS245-643760-pl.pdf pdf 1381.56 2021-12-17 10:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 370.58 2021-12-17 10:13:00 Proceeding
Zalaczniki.zip zip 2608.77 2021-12-17 10:13:00 Proceeding
SWZ_zm_02.01.2022.pdf pdf 391.22 2022-01-02 11:01:33 Public message
Zmiana SWZ 02.01.2022.pdf pdf 583.45 2022-01-02 11:01:33 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_09.01.2022.pdf pdf 606.85 2022-01-09 12:12:10 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_10.01.2022.pdf pdf 541.2 2022-01-10 14:12:31 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_11.01.2022.pdf pdf 613.64 2022-01-11 17:42:57 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_13.01.2022.pdf pdf 545.3 2022-01-13 09:58:48 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_18.01.2022.pdf pdf 579.01 2022-01-18 09:40:02 Public message
Informacja o zmianie SWZ 24.01.2022.pdf pdf 640.69 2022-01-24 07:35:59 Public message
Zmiana SWZ 24.01.2022.pdf pdf 391.28 2022-01-24 07:35:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022-OJS018-043545-pl.pdf pdf 67.55 2022-01-26 09:25:37 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_26.01.2022.pdf pdf 652 2022-01-26 20:02:16 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_03.02.2022.pdf pdf 676.44 2022-02-03 08:51:47 Public message
Informacja o zmianie SWZ 4.02.2022.pdf pdf 640.65 2022-02-04 07:39:20 Public message
SWZ_zm_04.02.2022.pdf pdf 390.97 2022-02-04 07:39:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022-OJS027-068773-pl.pdf pdf 67.55 2022-02-08 10:03:51 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 630.74 2022-02-10 20:36:43 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 767.85 2022-02-11 16:45:49 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_na_strone_www.pdf pdf 946.62 2022-05-21 14:44:20 Public message
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 597.5 2022-05-21 14:45:48 Public message
cp_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 737.43 2022-05-23 12:18:10 Public message
cp_informacja_o_wyborze_oferty_na_strone_www.pdf pdf 3017.42 2022-05-23 12:18:10 Public message
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 599.03 2022-06-23 13:26:34 Public message

Announcements

2022-06-23 13:26 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający informuje o skorygowaniu informacji o unieważnieniu postępowania. Szczegółowe informacje w załączonym piśmie - dot, części (zadania) nr 36.

informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-05-23 12:18 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający informuje o powtórzeniu czynności wyboru ofert oraz unieważnienia części prowadzonego postępowania.
Szczegółowe informacje w załączonych pismach.

cp_informacja_o_unie [...].pdf

cp_informacja_o_wybo [...].pdf

2022-05-21 14:45 Krzysztof Petrykiewicz Na podstawie art. 260 ust. 1 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie w zakresie części 3, 18, 20, 21, 26, 31, 35, 37, 43, 49, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76 zamówienia.

informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-05-21 14:44 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-02-11 16:45 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje informację o ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-02-10 20:36 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje informację, o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

informacja_o_maksyma [...].pdf

2022-02-08 10:03 Krzysztof Petrykiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o której mowa w informacji z dnia 04.02.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-04 07:39 Krzysztof Petrykiewicz Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający zmienia treść SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

SWZ_zm_04.02.2022.pd [...].pdf

2022-02-03 08:51 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-26 20:02 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-26 09:25 Krzysztof Petrykiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o której mowa w informacji z dnia 24.01.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-24 07:35 Krzysztof Petrykiewicz Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający zmienia treść SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ 24.01.202 [...].pdf

2022-01-18 09:40 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-13 09:58 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-13 09:47 Krzysztof Petrykiewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-13 09:28 Krzysztof Petrykiewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-11 17:42 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-10 14:12 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-09 12:12 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia SWZ w tym odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-01-02 11:01 Krzysztof Petrykiewicz Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający zmienia treść SWZ.
Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2022 r., obligatoryjna przesłanka wykluczenia Wykonawców, o której mowa w art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c) ustawy Pzp, została rozszerzona poprzez dodanie odesłania do art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

SWZ_zm_02.01.2022.pd [...].pdf

Zmiana SWZ 02.01.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2933