Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.122.2021 Opracowanie Map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy dla wybranych 10 gmin w 4 powiatach w województwie małopolskim (2 części)

Deadlines:
Published : 16-12-2021 18:09:00
Placing offers : 30-12-2021 10:00:00
Offers opening : 30-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Mapy.pdf pdf 472.96 2021-12-16 18:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 34.27 2021-12-16 18:09:00 Proceeding
08d9c0b0-1f6f-61af-c8de-110001affefd.pdf pdf 115.04 2021-12-16 18:09:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2 - Strona.pdf pdf 198.63 2022-03-03 13:00:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona Część 1.pdf pdf 201.12 2022-03-03 13:26:00 Public message

Announcements

2022-03-03 13:26 Piotr Zych Zamawiający publikuje wybór oferty najkorzystniejszej w Części 1.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-03 13:00 Piotr Zych Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w Części 2

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-30 11:24 Piotr Zych INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pn. Opracowanie Map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy dla wybranych 10 gmin w 4 powiatach w województwie
małopolskim (2 części)– EZP.26.122.2021,


Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych Kielkart z siedziba przy ul. Starowapiennikowej 6, 25-113 Kielce:
1) na części nr 1 za cenę brutto: 95.940,00 zł,
2) na Części nr 2 za cenę brutto: 66.297,00 zł,

2. Oferta nr 2 – złożona przez Wykonawcę Geocore spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 17/2, 30-633 Kraków:
1) na Część 1 za cenę brutto: 67.650,00 zł,

3. Oferta nr 3 – złożona przez Wykonawcę HPC Polgeol Spółka Akcyjna Zakład w Lublinie z siedzibą przy ul. Budowlanej 26, 20-469 Lublin:
1) na Część 1 za cenę brutto: 40.590,00 zł


2021-12-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 120 000,00 zł gross w tym:
1. na część 1 kwotę - 64 000,00 zł brutto;
2. na część 2 kwotę - 56 000,00 zł brutto;

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480