Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.04.2021 Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2022 roku

Deadlines:
Published : 16-12-2021 15:18:00
Placing offers : 24-12-2021 10:00:00
Offers opening : 24-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 107.02 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.62 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 786.3 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SWZ Formularz Oferty.doc doc 93 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 15.26 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 16.72 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 97.5 2021-12-16 15:18:00 Proceeding
24.12.2021r. INFORMACJA art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 685.45 2021-12-24 11:57:29 Public message
29.12.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 528.27 2021-12-29 15:37:47 Public message
22.12.2021r. INFORMACJA art.222 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 504.77 2021-12-24 10:00:00 Public message

Announcements

2021-12-29 15:37 Artur Repel Informacja art. 253 ust. 2 ustawy PZP

29.12.2021 Informacj [...].pdf

2021-12-24 11:57 Artur Repel Informacja art. 222 ust.5 ustawy PZP

24.12.2021r. INFORMA [...].pdf

2021-12-24 10:00 Buyer message Informacja art.222 ust.4 ustawy PZP

22.12.2021r. INFORMA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 331