Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.161.2021 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Deadlines:
Published : 15-12-2021 16:21:00
Placing offers : 31-12-2021 12:00:00
Offers opening : 31-12-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 691.56 2021-12-15 16:21:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 91.4 2021-12-15 16:21:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 221.9 2021-12-15 16:21:00 Proceeding
Zmiana terminu składania ofarta..pdf pdf 318.99 2021-12-22 14:54:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf pdf 37.52 2021-12-22 14:54:38 Public message
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.52 2021-12-27 14:52:32 Public message
2 zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 319.71 2021-12-27 14:52:32 Public message
Załączniki edytowalne po zmianie 28.12.2021.docx docx 220.3 2021-12-28 16:35:07 Public message
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 54.62 2021-12-28 16:35:07 Public message
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).pdf pdf 408.78 2021-12-28 16:35:07 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 12.01.2022.pdf pdf 188.97 2022-01-12 16:17:54 Public message

Announcements

2022-01-12 16:17 Katarzyna Karczewska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-12-31 14:59 Joanna Kaczmarzyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1. WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp.k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn – cena 743 688,00 zł netto, 744 528,00 zł brutto, w tym zamówienie podstawowe: 371 844,00 zł net 372 264,00 zł brutto, zamówienie z prawa opcji: 371 844,00 zł net 372 264,00 zł brutto
2. Furnel Travel International sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa – cena 623 420,00 zł netto=brutto, w tym zamówienie podstawowe: 311 710,00 zł netto=brutto, zamówienie z prawa opcji: 311 710,00 zł netto=brutto
3. Polskie Linie Lotnicze LOT SA, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa – cena 614 104,00 zł netto=brutto, w tym zamówienie podstawowe: 307 052,00 zł netto=brutto, zamówienie z prawa opcji: 307 052,00 zł netto=brutto
4. Top Podróże Sp. z o.o., pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin – cena 650 000,00 zł netto=brutto, w tym zamówienie podstawowe: 325 000,00 zł netto=brutto, zamówienie z prawa opcji: 325 000,00 zł netto=brutto
5. UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra – cena 600 207,10 zł netto=brutto, w tym zamówienie podstawowe: 300 103,55 zł netto=brutto, zamówienie z prawa opcji: 300 103,55 zł netto=brutto
2021-12-31 12:00 Buyer message Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 572 200,00 zł brutto.
W tym na zamówienie podstawowe Zamawiający przeznaczył kwotę 286 100,00 zł brutto, oraz na zamówienie objęte prawem opcji Zamawiający przeznaczył kwotę 286 100,00 zł brutto.
2021-12-28 16:35 Joanna Kaczmarzyk Szanowni Państwo.

Zamawiający informuje, że WYJAŚNIA I ZMIENIA TREŚĆ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).

Z poważaniem, Joanna Kaczmarzyk

Załączniki edytowaln [...].docx

3 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

2021-12-27 14:52 Joanna Kaczmarzyk Szanowni Państwo.
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem, Joanna Kaczmarzyk

2 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2 zmiana terminu skł [...].pdf

2021-12-22 14:54 Katarzyna Karczewska Szanowni Państwo.

Zamawiający informacja, że zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem
Katarzyna Karczewska

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446