Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/60/PN/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DOSTAWA KODÓW KRESKOWYCH NA POTRZEBY LABORATORIUM

Deadlines:
Published : 15-12-2021 09:58:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.59 2021-12-15 09:58:00 Proceeding
2. SWZ ZP_60_PN_21 odczynniki i kody.pdf pdf 1078.65 2021-12-15 09:58:00 Proceeding
3. SWZ ZP_60_PN_21 odczynniki i kody.doc doc 796 2021-12-15 09:58:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 85.26 2021-12-15 09:58:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ nr 1.pdf pdf 1339.03 2022-01-04 11:03:48 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 338.35 2022-01-17 08:09:44 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 404.93 2022-01-17 10:24:36 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Strona.pdf pdf 737.77 2022-02-23 09:56:07 Public message

Announcements

2022-02-23 09:56 Maria Król Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-17 10:24 Katarzyna Dawid Informacja z otwarcia - zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-17 08:09 Katarzyna Dawid Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-01-04 11:03 Katarzyna Dawid Modyfikacja SWZ nr 1

Modyfikacja SWZ nr 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 511