Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ nr ZP.271.18..2021 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY PSARY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Anna Wrochna
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 14-12-2021 11:38:00
Placing offers : 29-12-2021 12:00:00
Offers opening : 29-12-2021 12:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 320.32 2021-12-14 11:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.2 2021-12-14 11:38:00 Proceeding
F639 Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst.majtek.DOC DOC 198 2021-12-14 11:38:00 Proceeding
F178 Odpowiedzi na pytania zmiany do SWZ.pdf pdf 193.94 2021-12-22 14:42:49 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.8 2021-12-22 14:42:49 Public message
Zmiany do SWZ 2.pdf pdf 39.23 2021-12-22 15:23:16 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 43.64 2021-12-29 13:06:12 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 44.62 2021-12-31 12:53:36 Public message
F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu IV.pdf pdf 32.84 2021-12-31 12:53:36 Public message

Announcements

2021-12-31 12:53 Anna Wrochna Zawiadomienie o wynikach postępowania oraz ogłoszenie o unieważnieniu dla zadań Pakietu IV

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

F028 Unieważnienie p [...].pdf

2021-12-29 13:06 Anna Wrochna Informacja z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-12-29 12:00 Buyer message Działając w imieniu i na rzecz Gminy Psary, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. jako podmiot przeprowadzający w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Dla Pakietu I 100 000 zł
Dla Pakietu II 12 000 zł
Dla Pakietu III 70 000 zł
Dla Pakietu IV 5 000 zł
2021-12-22 15:23 Anna Wrochna Zmiana odpowiedzi na pytanie

Zmiany do SWZ 2.pdf

2021-12-22 14:42 Anna Wrochna Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

F178 Odpowiedzi na p [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 484