Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00312053/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2022 roku, w podziale na 7 części. - ZP.271.15.2021

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 13-12-2021 13:50:00
Placing offers : 21-12-2021 10:00:00
Offers opening : 21-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 302.05 2021-12-13 13:50:00 Proceeding
SWZ - zimowe utrzymanie dróg.pdf pdf 781.87 2021-12-13 13:50:00 Proceeding
zal-nr-2 do SWZ.doc doc 89 2021-12-13 13:50:00 Proceeding
zal-nr-3-SWZ.15.docx docx 15.37 2021-12-13 13:50:00 Proceeding
zal-nr-4a-g-istotne postanowienia umowy.zip zip 801.99 2021-12-13 13:50:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 1437.4 2021-12-13 13:50:00 Proceeding
inf z otwarcia strona.pdf pdf 79.43 2021-12-21 13:47:45 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 176.48 2021-12-22 13:50:37 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 243.36 2021-12-22 13:54:56 Public message

Announcements

2021-12-22 13:54 Magdalena Lenard Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, II, III, IV, VI, VII.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-12-22 13:50 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części V.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-21 13:47 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia stron [...].pdf

2021-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył w budżecie kwoty:
dla części I - 50 532,47 zł
dla części II- 18 202,19 zł
dla części III- 16 070,40 zł
dla części IV- 13 374,72 zł
dla części V - 17 204,79 zł
dla części VI -27 967,16 zł
dla części VII - 56 648,27 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485