Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZPM.DA(P)26.12.2021 Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2022 roku

Deadlines:
Published : 10-12-2021 14:08:00
Placing offers : 20-12-2021 11:00:00
Offers opening : 20-12-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 279.08 2021-12-10 14:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 944.2 2021-12-10 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.xlsx xlsx 13.26 2021-12-10 14:08:00 Proceeding
Załączniki_edytowalne do SWZ.docx docx 38.59 2021-12-16 10:33:45 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 534.6 2021-12-16 13:14:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 410.75 2021-12-20 13:21:26 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.1.pdf pdf 678.97 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.2.pdf pdf 679 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze ofertyu cz.3.pdf pdf 679.29 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.4.pdf pdf 679.3 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawidomienie o wyborze oferty cz.5.pdf pdf 684.59 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.6.pdf pdf 680.74 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.7.pdf pdf 682.74 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.8.pdf pdf 681 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.9.pdf pdf 684.36 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.10.pdf pdf 684.54 2022-01-04 12:38:20 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.11.pdf pdf 679.69 2022-01-04 12:39:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.12.pdf pdf 684.53 2022-01-04 12:39:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.13.pdf pdf 679.39 2022-01-04 12:39:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.14.pdf pdf 682.42 2022-01-04 12:39:45 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz.15.pdf pdf 677.45 2022-01-04 12:39:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 363.81 2022-02-15 13:07:50 Public message

Announcements

2022-02-15 13:07 Monika Jankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-04 12:39 Monika Jankowska c.d

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-04 12:38 Monika Jankowska Zamawiający przedstawia ocenę ofert i zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawidomienie o wybor [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-20 13:21 Monika Jankowska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-20 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 204120,00
2021-12-16 13:14 Monika Jankowska Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi postępowania.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-12-16 10:33 Monika Jankowska Zamawiający na prośbę oferenta przesyła załączniki do SWZ w formie edytowalnej.

Załączniki_edytowaln [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508