Proceeding: Obsługa laboratoryjna zakładów produkcji betonu towarowego w Warszawie

Paulina Jurkiewicz
Górażdże Department: Centrala: Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł
Deadlines:
Published : 29-06-2016 14:33:55
Placing offers : 07-07-2016 16:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu Grupy Górażdże na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c., w celu wykonanie usługi w zakresie:Obsługa laboratoryjna zakładów produkcji betonu towarowego w Warszawie.

1. Przedmiot:
Prowadzenie kontroli produkcji betonu towarowego na zakładach:
- Górażdże Beton Sp. z o.o. Warszawa 1, ul. Potrzebna 55, 02-448 Warszawa,
- Duda Beton Sp. z o.o. Warszawa 2, ul. Pożarowa 10, 03-308 Warszawa,
- Duda Beton Sp. z o.o. Warszawa 3 , ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa.

2. Zakres kontroli podstawowej:
a. pobór próbek mieszanki betonowej wg. PN-EN 12350-1,
b. pomiar temperatury mieszanki betonowej,
c. badanie konsystencji mieszanki betonowej wg *) .: PN-EN 12350-2, PN-EN 12350-4, PN-EN 12350-5, PN-EN 12350-8,
d. oznaczenie gęstości mieszanki betonowej wg. PN-EN 12350-6,
e. oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej wg. PN-EN 12350-7,
f. wykonanie prób (zgodnych z PN-EN 12390-1) do badań wytrzymałości na ściskanie wg. PN-EN 12390-2,
g. pielęgnacja prób do badań wytrzymałości na ściskanie wg. PN-EN 12390-2,
h. badanie wytrzymałości na ściskanie wg. PN-EN 12390-3,
i. badanie gęstości betony zwykłego wg. PN-EN 12390-7.

3. Badania dodatkowe :
a. pobór próbek mieszanki betonowej wg. PN-EN 12350-1,
b. badanie konsystencji mieszanki betonowej wg *) .: PN-EN 12350-2, PN-EN 12350-4, PN-EN 12350-5, PN-EN 12350-8,
c. oznaczenie gęstości mieszanki betonowej wg. PN-EN 12350-6,
d. oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej wg. PN-EN 12350-7,
e. wykonanie prób (zgodnych z PN-EN 12390-1) do badań wytrzymałości na ściskanie wg. PN-EN 12390-2,
f. pielęgnacja prób do badań wytrzymałości na ściskanie wg. PN-EN 12390-2,
g. badanie wytrzymałości na ściskanie wg. PN-EN 12390-3,
h. badanie gęstości betony zwykłego wg. PN-EN 12390-7,
i. badanie mrozoodporności betonu wg. PN-B-06250:1988,
j. badanie nasiąkliwości wagowej betonu wg. PN-B-06250:1988,
k. badanie wodoszczelności betonu wg. PN-B-06250:1988,
l. badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg. PN-EN 12390-8,
m. badanie wytrzymałości na zginanie wg. PN-EN 12390-5,
n. badanie wytrzymałości na rozciąganie wg. PN-EN 12390-6,
o. pobór odwiertów rdzeniowych wg. PN-EN 12504-1,
p. badanie wytrzymałości na ściskanie odwiertów rdzeniowych wg. PN-EN 12504-1,
q. badanie betonu w konstrukcji wg. PN-EN 12504-2.

4. Częstotliwość badań
Z zakresu kontroli podstawowej pkt. 2:
Badania wg. punktów: 2.a, 2.b, 2.c, 2.f, 2.g, 2.h, 2i.
- przy produkcji nowej receptury 3 próbki z pierwszych 50 m3 danej mieszanki betonowej (receptury),
- 1 próbka na 150m3 lub 1 próbka na dzień produkcji danej mieszanki betonowej (receptury) (należy przyjąć większą częstotliwość).
Badania wg punktów 2.d, 2.e.
W przypadku produkcji betonów napowietrzonych pierwsze zaroby lub ładunki danego dnia do momentu ustabilizowania się zawartości powietrza.

Dla czynności z zakresu badań dodatkowych wg. pkt. 3 prosimy o podanie cen jednostkowych w załączniku w pliku Excel.

W przypadku niewykonywania danego oznaczenia prosimy o informacje.

*) w zależności od deklarowanej klasy konsystencji


Sposób rozpatrzenia opracowań
1. Opracowania, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie , np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone.
2. Opracowania, które nie zostaną otrzymane w terminie niniejszego zaproszenia mogą zostać odrzucone.
3. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia opracowania bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia.
4. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.
5. Powyższe zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 K.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. O wynikach tego etapu negocjacji oraz – w razie wyboru oferty do dalszych negocjacji – o terminie rozpoczęcia negocjacji składający ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie.
6. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A.
w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kodeks Etyczny Dostawców HC.docx docx 24.3 2016-06-29 14:33:55 Proceeding
Harmonogram 2016.docx docx 17.53 2016-06-29 14:33:55 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Badanie betonu Cena obejmuje zakres kontroli podstawowej mieszanki 1 m3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
2 Termin realizacji 5% 12 misięcy od podpisania umowy (0)
3 Termin płatności 15% minimum 60 dni (0)
4 Referencje 5% prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
5 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298