Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.175.2021 Usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu, Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu

Deadlines:
Published : 10-12-2021 13:47:00
Placing offers : 17-01-2022 10:00:00
Offers opening : 17-01-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS240-631871-pl.pdf pdf 221.93 2021-12-10 13:47:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 814.21 2021-12-10 13:47:00 Proceeding
załączniki 3, 4 i 5 do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 338 2021-12-10 13:47:00 Proceeding
załączniki do OPZ.zip zip 230.74 2021-12-10 13:47:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana tresci SWZ.pdf pdf 331.1 2022-01-05 22:47:49 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia wymogów określonych w klauzuli zastrzeżonej w art. 94 ust 1.docx docx 73.14 2022-01-05 22:47:49 Public message
aktualny Załącznik nr 1 do OPZ dla części 3 – Szczegółowy harmonogram wykonywania prac.xlsx xlsx 39.11 2022-01-05 22:47:49 Public message
aktualny Załącznik nr 1 do OPZ dla części 4 – Szczegółowy harmonogram wykonywania prac.xlsx xlsx 25.54 2022-01-05 22:47:49 Public message
aktualny Załącznik nr 1 do OPZ dla części 7 – Szczegółowy harmonogram wykonywania prac.xlsx xlsx 42.6 2022-01-05 22:47:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS005-009457-pl.pdf pdf 70.81 2022-01-07 10:37:32 Public message
Zmiana tresści SWZ - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 200.71 2022-01-07 10:37:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 204.01 2022-01-17 15:54:55 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie części 2 i 6 zamówienia.pdf pdf 217.84 2022-02-14 14:59:17 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 1.pdf pdf 189.97 2022-02-14 15:10:04 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 4 i 7.pdf pdf 192.09 2022-02-16 14:14:09 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część 5.pdf pdf 202.76 2022-03-03 14:51:38 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 3.pdf pdf 201.4 2022-03-04 15:59:12 Public message

Announcements

2022-03-04 15:59 Joanna Kaczmarzyk W załączeniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 3 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-03-03 14:51 Joanna Kaczmarzyk W załączeniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 5 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-02-16 14:14 Joanna Kaczmarzyk W załączeniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 4 i 7 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-02-14 15:10 Joanna Kaczmarzyk W załączeniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 1 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-02-14 14:59 Joanna Kaczmarzyk W załączeniu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie części 2 i 6 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-01-17 15:54 Joanna Kaczmarzyk W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-17 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty brutto:
- dla części 1:
zamówienie podstawowe: 867 107,60 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 21 928,97 zł
- dla części 2:
zamówienie podstawowe: 31 921,75 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 3 997,50 zł
- dla części 3:
zamówienie podstawowe: 83 803,57 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 2 781,08 zł
- dla części 4:
zamówienie podstawowe: 45 372,29 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 2 821,84 zł
- dla części 5:
zamówienie podstawowe: 74 649,34 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 2 620,28 zł
- dla części 6:
zamówienie podstawowe: 40 566,21 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 799,50 zł
- dla części 7:
zamówienie podstawowe: 101 978,51 zł
zamówienie objęte prawem opcji: 1 771,20 zł
2022-01-07 10:37 Katarzyna Karczewska Szanowni Państwo

Zamawiający informuje że, dokonuje zmiany termin składania ofert.

Z poważaniem
Katarzyna Karczewska

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana tresści SWZ - [...].pdf

2022-01-05 22:47 Joanna Kaczmarzyk Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

aktualny Załącznik n [...].xlsx

aktualny Załącznik n [...].xlsx

aktualny Załącznik n [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1914