Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021-2022

Awatar Pracownika
Mariusz Karpała
PELKOM SP. Z O.O.
Deadlines:
Published : 10-12-2021 10:13:00
Placing offers : 20-12-2021 10:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.49 2021-12-10 10:13:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 179.92 2021-12-10 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - oferta.docx docx 23.88 2021-12-10 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 14.8 2021-12-10 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 23.14 2021-12-10 10:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 44.3 2021-12-20 10:25:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 43.38 2021-12-20 11:56:17 Public message

Announcements

2021-12-20 11:56 Mariusz Karpała Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-20 10:25 Mariusz Karpała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 350 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 292