Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PARK/39-TP/8-2021 Serwis radaru meteorologicznego

Zamówienia publiczne
Ekoenergia Silesia S.A.
Deadlines:
Published : 09-12-2021 22:23:00
Placing offers : 22-12-2021 10:00:00
Offers opening : 22-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP ogł o zam TP 8.pdf pdf 135.83 2021-12-09 22:23:00 Proceeding
SWZ.zip zip 768.91 2021-12-09 22:23:00 Proceeding
BZP ogł o zmianie ogł TP 8.pdf pdf 37.48 2021-12-16 20:03:35 Public message
modyfikacja 1 TP 8.pdf pdf 219.5 2021-12-16 20:03:35 Public message
inform z otw ofert TP 8.xls - tryb zgodności.pdf pdf 28.95 2022-01-04 11:19:20 Public message
pismo inf o wyniku na str TP 8.pdf pdf 237.8 2022-01-12 14:56:01 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
z2_oswiad_o_braku_podst_do_ wykl i spełn_war_TP 8_signed.pdf pdf 431.77
Z1.1_Formularz Cenowy_signed.pdf pdf 275.47
z1_form_ of_TP_8_signed.pdf pdf 348.01
z2_oswiad_o_braku_podst_do_ wykl i spełn_war_TP 8_signed.pdf pdf 431.77

Announcements

2022-01-12 14:56 Zamówienia publiczne Wynik postępowania

pismo inf o wyniku n [...].pdf

2022-01-04 11:19 Zamówienia publiczne Informacja z otwarcia

inform z otw ofert T [...].pdf

2022-01-04 11:17 Zamówienia publiczne Zamawiający zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp udostępnia części jawne ofert (wraz z załącznikami odtajnionymi)
2021-12-22 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 56 766,96 zł brutto.
2021-12-16 20:03 Zamówienia publiczne Modyfikacja 1

BZP ogł o zmianie og [...].pdf

modyfikacja 1 TP 8.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347