Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie poniżej progu - roboty bud. - Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51a w Szczecinie

Deadlines:
Published : 08-12-2021 14:05:00
Placing offers : 09-12-2021 09:10:01
Offers opening : 08-12-2021 15:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na: Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51a w Szczecinie.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy;  

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 36 miesięcy;  

- osoby realizujące  zamówienie muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia;

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed umieszczeniem oferty na platformie zakupowej po umówieniu z kierownikiem obiektu Panią mgr Marzeną Reszka pod nr tel. 695 729 674;

- oferty należy składać tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej;

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem e-mail: marek.badurski@univ.szczecin.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis zam CCTV Żołnierska 51a.pdf pdf 140.18 2021-12-08 14:05:00 Proceeding

Announcements

2021-12-09 09:10 Marek Badurski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie będzie ponowione

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym US Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym US przy ul. Żołnierskiej 51a 1 building work Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)

The number of page views: 134