Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00303848/01 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY JEŻEWO

Katarzyna Rekowska
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 08-12-2021 07:29:00
Placing offers : 21-12-2021 10:00:00
Offers opening : 21-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 2022 Gmina Jeżewo.docx docx 219.73 2021-12-08 07:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 101.96 2021-12-08 07:29:00 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert.pdf pdf 33.16 2021-12-15 12:31:32 Public message
informacja z sesji otwarcia.PDF PDF 324.16 2021-12-21 13:49:29 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF PDF 1020.21 2021-12-30 11:15:41 Public message

Announcements

2021-12-30 11:15 Katarzyna Rekowska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeżewo.

informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-21 13:49 Katarzyna Rekowska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.12.2021 r.

informacja z sesji o [...].PDF

2021-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację Zamówienia planuje przeznaczyć kwotę:

Część I: 216 300,00 zł
Część II: 42 000,00 zł
Część III: 9 900,00 zł
2021-12-15 12:31 Katarzyna Rekowska Zamawiający publikuje informację o zmianie treści SWZ i przedłuża termin na składanie ofert.

Informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266