Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ES-NR-IV.ZP.U.272.86.2021.LB Świadczenie usług pakietowej transmisji danych wraz z routerem mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE

Deadlines:
Published : 07-12-2021 14:12:00
Placing offers : 21-12-2021 10:00:00
Offers opening : 21-12-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.22 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
0_SWZ_86.pdf pdf 264.02 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
1_formularz oferty_86.docx docx 756.89 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
2_opis przedmiotu zamówienia_86.pdf pdf 158.77 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
3_projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 183.23 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
4_oświadczenie.docx docx 754.62 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
5_oświadczenie z art. 117.docx docx 754.5 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
zał. nr 3 do umowy_Klauzula informacyjna dla osoby prawnej_17_08_2021.pdf pdf 136.26 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
zał. nr 4 do umowy_Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej.pdf pdf 134.14 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
załącznik nr 2 do umowy_wykaz adresów.pdf pdf 318.29 2021-12-07 14:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie_zmiana TSO.pdf pdf 39.82 2021-12-14 09:06:50 Public message
zmiana treści SWZ_TSO_14.12.2021.pdf pdf 207.13 2021-12-14 09:07:30 Public message
wyjasnienia SWZ_86.pdf pdf 239.66 2021-12-16 13:40:07 Public message
informacja z otwarcia ofert_86.pdf pdf 115.85 2021-12-21 11:35:42 Public message
informacja o wyborze oferty_86.pdf pdf 212 2022-01-12 09:52:30 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.79 2022-03-03 12:46:19 Public message

Announcements

2022-03-03 12:46 Luiza Buze Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-12 09:52 Luiza Buze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-21 11:35 Luiza Buze INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 240 000,00 zł
2021-12-16 13:40 Luiza Buze WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_16.12.2021 r.

wyjasnienia SWZ_86.p [...].pdf

2021-12-14 09:07 Luiza Buze ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zmiana treści SWZ_TS [...].pdf

2021-12-14 09:06 Luiza Buze Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448