Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.24.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 06-12-2021 17:28:00
Placing offers : 23-12-2021 09:00:00
Offers opening : 23-12-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D.

Zakres rzeczowy: Zakres zamówienia: przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Szczedrzykowice do miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2184D. Zakres robót na odcinku drogi nr 2179D obejmuje: budowę nowej konstrukcji, budowę zatok autobusowych, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego przebudowę i budowę przepustów oraz budowę przykanalików kanalizacji deszczowej. Zakres robót na odcinku drogi nr 2184D obejmuje : budowę ciągu pieszo – rowerowego w poszerzonym pasie drogi oraz budowa pasa technologicznego na obu odcinkach  na podstawie istniejącej dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 23.12.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9b8cd-ef9e-415e-c8de-110001afc082.pdf pdf 110.74 2021-12-06 17:28:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 147334.34 2021-12-07 10:11:32 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9be22-2c8f-3b2b-6d59-a800017f2cee.pdf pdf 40.27 2021-12-13 11:57:01 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie nazwy.pdf pdf 444 2021-12-13 11:57:01 Public message
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie nazwy.zip zip 338.3 2021-12-13 11:57:01 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 142.36 2021-12-23 11:43:45 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 199.28 2022-01-13 15:14:38 Public message

Announcements

2022-01-13 15:14 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania załączonym do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-12-23 11:43 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-12-23 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 6.207.000,00 zł.
2021-12-13 11:57 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy, że zaistniała konieczność zmiany nazwy zamówienia. Jest to zmiana wyłącznie formalna i nie wpływa na treść merytoryczną Specyfikacji warunków zamówienia. Załączamy Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmienioną SWZ rozdz. I-XXIV oraz rozdz. XXV Załączniki.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

SWZ rozdz. XXV Załąc [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1602