Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 65/2021 Sukcesywna dostawa chloranu (III) sodu, kwasu chlorowodorowego, chloranu (I) sodu oraz antyskalantu

Deadlines:
Published : 03-12-2021 14:03:00
Placing offers : 15-12-2021 11:45:00
Offers opening : 15-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Chloran i inna chemia.zip zip 335.09 2021-12-03 14:03:00 Proceeding
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 20.07 2021-12-13 15:04:07 Public message
8 - Informacja z otwarcia ofert - Chloran (III) sodu i inna chemia.docx docx 20.67 2021-12-17 11:43:44 Public message
10 - Informacja o wyborze cz 1, 4 i 5 - Chloran i inna chemia.doc doc 37.5 2021-12-29 14:58:54 Public message
14 - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Chloran i inna chemia cz 3.docx docx 18.14 2022-01-05 10:59:10 Public message
16 - Informacja o wyborze cz 2 i 3 - Chloran i inna chemia.doc doc 33 2022-01-12 14:55:28 Public message

Announcements

2022-01-12 14:55 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2 i nr 3.

16 - Informacja o wy [...].doc

2022-01-05 10:59 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

14 - Informacja z ot [...].docx

2021-12-29 14:58 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 4 i nr 5

10 - Informacja o wy [...].doc

2021-12-17 11:43 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

8 - Informacja z otw [...].docx

2021-12-15 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 068 927,50 zł net / 1 314 780,83 zł brutto, w tym: Część nr 1 – 501 120,00 zł / 616 377,60 zł brutto; Część nr 2 - 72 000,00 zł / 88 560,00 zł brutto; Część nr 3 – 117 562,50 zł / 144 601,87 zł brutto; Część nr 4 – 123 725,00 zł / 152 181,75 zł brutto; Część nr 5 – 254 520,00 zł / 313 059,60 zł brutto.
2021-12-13 15:04 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania.

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 363