Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.3.2021 „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów”

Krzysztof Eliasz
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 03-12-2021 09:32:00
Placing offers : 20-12-2021 09:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów - SWZ.doc doc 254.5 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Zal_nr_1_do_SWZ - Drogi Pacanów.doc doc 75 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ - Drogi Pacanów.docx docx 19.32 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Zal_nr_2_do_SWZ - Drogi Pacanów.docx docx 23.28 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ - Drogi Pacanów.doc doc 55.5 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ - Drogi Pacanów.doc doc 166.5 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiazanie podmiotu-udostepniajacego zasoby.docx docx 14.02 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
08d9b5dc-a53e-4e48-c8de-110001afb114.pdf pdf 159.37 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna 1.zip zip 10099.13 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna 2.zip zip 15105.24 2021-12-03 09:32:00 Proceeding
protokół z otwarcia ofert - Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów.pdf pdf 308.27 2021-12-20 14:31:03 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 787.68 2022-01-10 08:13:18 Public message
oświadczenie o wysokości środków.pdf pdf 316.52 2021-12-20 09:00:00 Public message

Announcements

2022-01-10 08:13 Krzysztof Eliasz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-20 14:31 Krzysztof Eliasz Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

2021-12-20 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

oświadczenie o wysok [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 633