Proceeding: BP.271.000016.2021 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą dystrybucji i przesyłu ciepła oraz dostawą wody do budynków będących we władaniu Miasta Rydułtowy.

Katarzyna Iwulska
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 03-12-2021 07:20:00
Placing offers: 08-12-2021 07:21:00
Procedure: UE - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 171