Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/2021/TP/ZUT Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego na potrzeby realizacji projektu pt. Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych w naturalnym środowisku niedostępnym ze względu na przeszkody migracyjne(Umowa o dofinansowanie Nr 00006-6520.13-OR1600008/19/20 z dnia 30.10.2020 r.)

Deadlines:
Published : 02-12-2021 15:19:00
Placing offers : 10-12-2021 10:00:00
Offers opening : 10-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.71 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7348.94 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 555 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 738.5 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 732.5 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowe postanowienia umowy.pdf pdf 738.73 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 712.5 2021-12-02 15:19:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 304.66 2021-12-13 15:58:19 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 199.24 2021-12-10 10:00:00 Public message

Announcements

2021-12-13 15:58 Anna Adamkiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-10 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie, przekazuje informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 30.750,00 PLN brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 168