Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 213/2021/Krapkowiece Usługa ubezpieczenia Powiatu Krapkowickiego

Agnieszka Zalewska
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 02-12-2021 11:03:00
Placing offers : 15-12-2021 12:00:00
Offers opening : 15-12-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 509.59 2021-12-02 11:03:00 Proceeding
F639 Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst.DOC DOC 157.5 2021-12-02 11:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.29 2021-12-02 11:03:00 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania i zmiany do SWZ.PDF PDF 399.53 2021-12-09 15:39:01 Public message
F639 Załączniki do SWZ wersja edytowalna - poprawione.DOC DOC 156 2021-12-09 15:39:01 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.06 2021-12-09 15:39:01 Public message
Umowa Pakiet II.DOCX DOCX 41.76 2021-12-09 15:39:01 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 85.33 2021-12-15 13:44:54 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 139.09 2021-12-20 12:17:51 Public message

Announcements

2021-12-20 12:17 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszych ofert

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-12-15 13:44 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-12-15 12:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia:
- Pakiet I: 216 000 zł
- Pakiet II: 45 000 zł
2021-12-09 15:39 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania

F178 Odpowiedź na py [...].PDF

F639 Załączniki do S [...].DOC

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Umowa Pakiet II.DOCX

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 324