Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 01-12-2021 12:44:00
Placing offers : 28-12-2021 08:00:00
Offers opening : 28-12-2021 08:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 152.21 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 568.74 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 310.45 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do Umowy - Protokół wykonania usług.pdf pdf 142.29 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 119 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 211 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.doc doc 35.5 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc doc 40 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 44 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność.doc doc 45 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie - Wspólnie.doc doc 47 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 308.58 2021-12-01 12:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - 28.12.2021 r..pdf pdf 835.74 2021-12-28 09:02:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 29.12.2021 r..pdf pdf 777.59 2021-12-29 13:49:22 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1376.56 2022-02-02 11:46:45 Public message

Announcements

2022-02-02 11:46 Joanna Lewandowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2021-12-29 13:49 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 29.12.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-28 09:02 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 28.12.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-28 08:00 Joanna Lewandowska Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wartość gross w wysokości 3 492 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444