Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.148.2021.KO dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US, dysku sieciowego NAS wraz ze switch Gigabit Ethernet z projektu eCUDO.pl oraz zakup sprzętu komputerowego, biurowego i akcesoriów na potrzeby realizacji projektu Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 30-11-2021 14:03:00
Placing offers : 19-01-2022 11:30:00
Offers opening : 19-01-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 2021-OJS232-610504 w dniu 30.11.2021r..pdf pdf 248.06 2021-11-30 14:03:00 Proceeding
oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik do swz.doc doc 35.5 2021-11-30 14:03:00 Proceeding
specyfikacja warunków zamówienia A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 1964.78 2021-11-30 14:03:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferta A-ZP.381.148.2021.KO.doc doc 4575.5 2021-11-30 14:03:00 Proceeding
Załącznik do swz - oświadczenie o aktualności.doc doc 30.5 2021-11-30 14:03:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83.07 2021-11-30 14:03:00 Proceeding
modyfikacja swz A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 321.03 2021-11-30 14:31:41 Proceeding
wyjasnienie1 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 483.98 2021-12-27 13:51:16 Public message
wyjasnienie2 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 421.3 2021-12-31 09:09:03 Public message
2021-OJS255-674458-pl.pdf pdf 66.94 2021-12-31 09:09:03 Public message
wyjaśnienie 3 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 243.53 2022-01-03 10:47:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 296.75 2022-01-19 14:11:22 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania części 2 i 8 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 257.13 2022-01-20 11:29:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania część 1 i 3 i wyborze oferty w części 7 A-ZP.381.148.2021.KO na stronę.pdf pdf 252.47 2022-01-24 11:21:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4, 9, 10 i 11 A-ZP.381.148.2021.KO na stronę.pdf pdf 289.78 2022-01-28 09:56:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 240.41 2022-01-28 10:32:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 283.76 2022-02-01 09:01:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 10 A-ZP.381.148.2021.KO.pdf pdf 282.61 2022-02-14 11:47:43 Public message

Announcements

2022-02-14 11:47 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 10

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-01 09:01 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-28 10:32 Krystyna Obecna informacja o wyborze oferty w części 6

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-28 09:56 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 4, 9,10 i 11

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-24 11:21 Krystyna Obecna Informacja o unieważnieniu postępowania w część 1 i 3 i wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-20 11:29 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 8

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-19 14:11 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-19 11:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część 1 - 37 500,00 zł brutto, część 2 - 47 250,00 zł brutto, część 3 - 91 450,00 zł brutto, część 4 - 28 800,00 zł brutto, część 5 - 24 000,00 zł brutto, część 6 - 45 000,00 zł brutto, część 7 – 13 500,00 zł brutto, część 8 - 5523,94 zł brutto, część 9 - 34 500 brutto, część 10 - 15 093,96 brutto, część 11 - 7 277,00 gross .
2022-01-19 10:33 Krystyna Obecna Otwarcie ofert nastąpi 19 sty 2022 o godz. 12:00 PM za pośrednictwem Zoom


https://us04web.zoom.us/j/76795933528?pwd=YIlVhOkLgcbgU_gVnkc33pQ0-AwsvI.1

Identyfikator spotkania: 767 9593 3528
Kod dostępu: dkR8rN

2022-01-03 10:47 Krystyna Obecna wyjaśnienia 3 z dnia 03.01.2022r.

wyjaśnienie 3 A-ZP.3 [...].pdf

2021-12-31 09:09 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo, w załączeniu informacja o zmianie terminu składania ofert oraz wyjaśnienia treści SWZ
z poważaniem,
W. Bereszko

wyjasnienie2 A-ZP.38 [...].pdf

2021-OJS255-674458-p [...].pdf

2021-12-27 13:51 Wojciech Bereszko wyjaśnienie nr 1

wyjasnienie1 A-ZP.38 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1096