Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.14.2021 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" - część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu - część II

Deadlines:
Published : 29-11-2021 20:25:00
Placing offers : 08-12-2021 12:00:00
Offers opening : 08-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogołoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 128.18 2021-11-29 20:25:00 Proceeding
SWZ_wraz_z_zalacznikami.zip zip 288.89 2021-11-29 20:25:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia.pdf pdf 464.12 2021-12-02 15:32:11 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia - ochrona.pdf pdf 431.09 2021-12-08 12:09:27 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 738.92 2021-12-08 15:00:05 Public message
Informacja o wyborze Cz. II.pdf pdf 686.49 2022-01-04 14:12:02 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_I.pdf pdf 453.8 2022-02-04 14:12:04 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_dla_czesci_II.pdf pdf 73.14 2022-02-23 13:01:15 Public message
Ogłoszenie o wyniku - cz. I.pdf pdf 73.25 2022-03-24 13:06:18 Public message
Ogłoszenie o wyniku cz. I - zmiana.pdf pdf 36.74 2022-03-28 09:54:04 Public message

Announcements

2022-03-28 09:54 Elżbieta Chojnacka Ogłoszenie o wyniku cz. I - zmiana.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-24 13:06 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części I.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-23 13:01 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części II.

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-02-04 14:12 Dagmara Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-01-04 14:12 Dagmara Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części II.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-08 15:00 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-12-08 12:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-02 15:32 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania_wyjasnienia. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1096