Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Eksploatacja Zakładów/Instalacji 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-11-2021 14:18:00
Placing offers : 29-12-2021 12:00:00
Offers opening : 29-12-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.47 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 375.93 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 1.xlsx xlsx 21.15 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 2.xlsx xlsx 17.15 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 4.xlsx xlsx 20.13 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 5.xlsx xlsx 15.28 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 6.xlsx xlsx 19.28 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zad. nr 1.7z 7z 433.18 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zad. nr 3.7z 7z 369.87 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zad. nr 4.7z 7z 394.89 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zad. nr 5.7z 7z 502.87 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zad. nr 6.7z 7z 1002.45 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.56 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.31 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.85 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.12 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.19 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.61 2021-11-29 14:18:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.47 2021-11-30 10:19:59 Proceeding
espd-request.pdf pdf 80.4 2021-11-30 10:20:03 Proceeding
espd-request.xml xml 130.47 2021-11-30 10:20:06 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 3.xlsx xlsx 84.34 2021-11-30 12:57:57 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy Zad. nr 2.7z 7z 370.25 2021-11-30 14:17:09 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 376.19 2021-12-09 12:20:28 Proceeding
Ostrzeszów umowa modyfikacja.pdf pdf 216.99 2021-12-20 14:50:34 Proceeding
umowa Bełchatów modyfikacja.pdf pdf 220.36 2021-12-20 14:50:39 Proceeding
umowa Dylów modyfikacja.pdf pdf 223.3 2021-12-20 14:50:43 Proceeding
umowa Gotartów modyfikacja.pdf pdf 219.26 2021-12-20 14:50:46 Proceeding
umowa Julków modyfikacja.pdf pdf 218.68 2021-12-20 14:50:50 Proceeding
umowa Wola Kruszyńska modyfikacja.pdf pdf 215.17 2021-12-20 14:50:54 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - Ostrzeszów-modyfikacja.pdf pdf 217.14 2021-12-23 11:04:44 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 49.42 2021-12-14 13:27:54 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 1 modyfikacja.xlsx xlsx 21.34 2021-12-27 14:56:49 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 2 modyfikacja.xlsx xlsx 17.33 2021-12-27 14:56:49 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 3 modyfikacja.xlsx xlsx 84.54 2021-12-27 14:56:49 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 4 modyfikacja.xlsx xlsx 20.33 2021-12-27 14:56:49 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 5 modyfikacja.xlsx xlsx 15.46 2021-12-27 14:56:49 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - zadanie nr 6 modyfikacja.xlsx xlsx 19.44 2021-12-27 14:56:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 56.22 2021-12-29 13:29:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert poprawione kwoty.pdf pdf 56.58 2022-01-05 13:33:59 Public message
Informacja o wyniku postępowania - PLATFORMA.pdf pdf 53.27 2022-01-25 10:19:46 Public message

Announcements

2022-01-25 10:19 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-01-05 13:33 Małgorzata Podsiadła Zamawiający dokonuje poprawy komunikatu Zamawiającego dotyczącego kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prawidłowa kwota z zgodna z uchwałą Zarządu nr 10/11/Z/2021 z dnia 16.11.2021 r.
Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 305 000,00 zł netto/ 31 125 150,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – 7 310 000,00 zł netto/ 8 991 300,00 zł gross
Zadanie nr 2 – 5 930 000,00 zł netto/ 7 293 900,00 zł gross
Zadanie nr 3 – 5 990 000,00 zł netto/ 7 367 700,00 zł gross
Zadanie nr 4 – 2 465 000,00 zł netto/ 3 031 950,00 zł gross
Zadanie nr 5 – 2 550 000,00 zł netto/ 3 136 500,00 zł gross
Zadanie nr 6 – 1 060 000,00 zł netto/ 1 303 800,00 zł gross

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-29 13:29 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-29 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 284 312,00 zł netto/ 31 099 703,76 zł gross
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 7 309 350,00 zł netto/ 8 990 500,50 zł brutto
Zadanie nr 2 - 5 927 040,00 zł netto/ 7 290 259,20 zł brutto
Zadanie nr 3 - 5 984 424,00 zł netto/ 7 360 841,50 zł brutto
Zadanie nr 4 - 2 460 042,00 zł netto/ 3 025 851,66 zł brutto
Zadanie nr 5 - 2 543 616,00 zł netto/ 3 128 647,68 zł brutto
Zadanie nr 6 - 1 059 840,00 zł netto/ 1 303 603,20 zł brutto
2021-12-27 14:56 Gabriela Watała Modyfikacja załączników nr 1 - Formularze ofertowe

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

2021-12-14 13:27 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1181