Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00289490/01 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących „Modernizacji infrastruktury drogowej polegającej na remontach dróg na terenie Gminy Biecz” - Etap 1 - ZP.271.14.2021

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 29-11-2021 13:49:00
Placing offers : 07-12-2021 10:00:00
Offers opening : 07-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.96 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 210.88 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
zal-nr-1-SWZ.14.pdf pdf 9323.45 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
zal-nr-2- formularz ofertowy.doc doc 45 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
zal-nr-3-SWZ.14.docx docx 15.42 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
zal-nr-4a-SWZ.14.pdf pdf 128.38 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
zal-nr-4b-SWZ.14.pdf pdf 128.35 2021-11-29 13:49:00 Proceeding
inf z otwarcia.pdf pdf 79.63 2021-12-07 12:29:54 Public message
wybór oferty.12.pdf pdf 88.75 2021-12-10 14:11:22 Public message

Announcements

2021-12-10 14:11 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty.12.pdf

2021-12-07 12:29 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2021-12-07 10:00 Buyer message Zamawiający w budżecie przeznaczył kwotę:
dla części I - 13 200,00 zł
dla części II - 11 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420