Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPU 271.12.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym

Robert Puchała
Gmina Opatów
Deadlines:
Published : 03-12-2021 11:11:00
Placing offers : 28-12-2021 12:00:00
Offers opening : 28-12-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar robót.pdf pdf 191.45 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Opis projektu.pdf pdf 1038.54 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Tabelaryczne zestawienie przyłączy.pdf pdf 61.19 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Rysunki 21-30.pdf pdf 1695.5 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Rysunki 1-10.pdf pdf 6677.58 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Rysunki 31-40.pdf pdf 1370.05 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Rysunki 41-51.pdf pdf 1649.84 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Warunki i uzgodnienia branżowe.pdf pdf 20427.75 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Rysunki 11-20.pdf pdf 2167.23 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Geologia.pdf pdf 10279.58 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót.pdf pdf 468.04 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
SWZ 271.12.2021.pdf pdf 11852.91 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w postępowaniu ZPU 271.12.2021.doc doc 214.5 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 11292.73 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00298125 01 z dnia 2021-12-03.pdf pdf 82.17 2021-12-03 11:11:00 Proceeding
Ujednolicony wzór wykazu osób - załącznik nr 4 do SWZ nr ZPU 271.12.2021.doc doc 130 2021-12-09 10:35:01 Public message
Odpowiedź nr 1 w postępowaniu ZPU 271.12.2021.pdf pdf 265.72 2021-12-09 10:39:56 Public message
Odpowiedź nr 2 w postępowaniu ZPU 271.12.2021.pdf pdf 183.79 2021-12-09 10:42:18 Public message
Zmiana treści nr 1 SWZ w postępowaniu nr ZPU 271.12.2021.pdf pdf 2003.95 2021-12-09 10:43:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.12.2021 nr 2021 BZP 00308613 01.pdf pdf 65.61 2021-12-09 20:21:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZPU 271.12.2021.pdf pdf 325.15 2021-12-28 13:45:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZPU 271.12.2021.pdf pdf 296.42 2022-01-10 12:57:11 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022_BZP 00035794_01 z dnia 26.01.2022.pdf pdf 46.5 2022-01-26 12:55:23 Public message

Announcements

2022-01-26 12:55 Robert Puchała Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00035794/01 z dnia 26.01.2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-10 12:57 Robert Puchała Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ZPU 271.12.2021

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-28 13:45 Robert Puchała Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZPU 271.12.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-28 12:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Opatów informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 12 359 598,90 zł brutto.
2021-12-09 20:21 Robert Puchała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 z dnia 9.12.2021 nr 2021/BZP 00308613/01 w postępowaniu ZPU 271.12.2021

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-09 10:43 Robert Puchała Zmiana treści nr 1 SWZ w postępowaniu nr ZPU 271.12.2021

Zmiana treści nr 1 [...].pdf

2021-12-09 10:42 Robert Puchała Odpowiedź nr 2 w postępowaniu ZPU 271.12.2021

Odpowiedź nr 2 w pos [...].pdf

2021-12-09 10:39 Robert Puchała Odpowiedź nr 1 w postępowaniu ZPU 271.12.2021

Odpowiedź nr 1 w pos [...].pdf

2021-12-09 10:35 Robert Puchała Ujednolicony wzór wykazu osób - załącznik nr 4 do SWZ w postępowaniu ZPU 271.12.2021

Ujednolicony wzór wy [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1320